Do studentów I roku studentów licencjackich:

19 paź, 2014; Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc na dwóch zajęciach fakultatywnych dedykowanych dla I roku studiów. Zajęcia mają charakter warsztatowy i pokazują praktyczną stronę pracy socjologa. Zaliczając te zajęcia w I semestrze awansem zalicza się fakultet, przewidziany w II semestrze pierwszego roku studiów:
Azja pod Warszawą: kontakty międzykulturowe w gminach Raszyn i Lesznowola (dr Barbara Bossak-Herbst, dr Grazyna Szymańska-Matusiewicz)
Sport, hazard, widowisko – publiczność Toru Wyścigów Konnych Służewiec (dr Barbara Bossak-Herbst)

Z pozdrowieniami,
Dr Joanna Wawrzyniak
Z-ca dyrektora ds studenckich IS UW