Podpinanie przedmiotów

28 paź, 2014; Ogłoszenia

Informujemy, że wzorem roku ubiegłego studenci mają obowiązek podpinania przedmiotów.
Przypominamy, ze zgodnie z Regulaminem Studiów, w USOS obowiązuje następująca interpretacja:

  1. Przedmioty podpięte pod program i etap traktujemy jak przedmioty objęte planem studiów (planowe).
  2. Przedmioty podpięte tylko pod program traktujemy jako przedmioty wykraczające poza plan, ale realizowane w ramach limitu. Student może zrezygnować z liczenia do średniej przedmiotów ponadplanowych realizowanych w ramach limitu. Te przedmioty nie będą uczestniczyły w rozliczeniu studenta z wymagań etapowych. Przedmioty jednak dają punkty.
  3. Przedmioty niepodpięte traktujemy jako ponadplanowe wykraczające poza limit.
    Te przedmioty nie wliczają się do średniej.

Zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior możliwość podpinania przedmiotów przez studentów w USOSweb będzie możliwa w okresie 27 października – 17 listopada br.

MOST

22 paź, 2014; Ogłoszenia

Do studentów I roku studentów licencjackich:

19 paź, 2014; Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc na dwóch zajęciach fakultatywnych dedykowanych dla I roku studiów. Zajęcia mają charakter warsztatowy i pokazują praktyczną stronę pracy socjologa. Zaliczając te zajęcia w I semestrze awansem zalicza się fakultet, przewidziany w II semestrze pierwszego roku studiów:
Azja pod Warszawą: kontakty międzykulturowe w gminach Raszyn i Lesznowola (dr Barbara Bossak-Herbst, dr Grazyna Szymańska-Matusiewicz)
Sport, hazard, widowisko – publiczność Toru Wyścigów Konnych Służewiec (dr Barbara Bossak-Herbst)

Z pozdrowieniami,
Dr Joanna Wawrzyniak
Z-ca dyrektora ds studenckich IS UW

Do studentów II roku studiów magisterskich:

17 paź, 2014; Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Bardzo proszę pamiętać o obowiązku zapisania się na seminarium magisterskie, które Państwo kontynuują.

Joanna Wawrzyniak
Z-ca Dyr. ds. Studenckich IS UW

Do studentów III roku studiów licencjackich:

17 paź, 2014; Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominam, że:

  • warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie seminarium licencjackiego i seminarium badawczego należącego do danego modułu. Jakiekolwiek odstępstwa od tej reguły wymagają zgody koordynatora modułu, która powinna być udzielona na piśmie i przekazana przez studentów do sekretariatu.
  • Seminarium badawcze ma 4 punkty ECTS (w semestrze) i trwa dwa semestry.

Bardzo proszę o natychmiastowe sprawdzenie czy zarejestrowali się Państwo na właściwe zajęcia,

Joanna Wawrzyniak
Z-ca Dyr. ds. Studenckich IS UW

“Wprowadzenie do zachowań organizacyjnych”

17 paź, 2014; Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Studentki i Studenci I Stopnia (licencjackie)
Zachęcam i zapraszam do zapisywania się na konwersatorium “Wprowadzenie do zachowań organizacyjnych” w ramach modułu “Sprawy publiczne, problemy społeczne” – mailowo u mnie lub bezposrednio u pani Anny Pławczyk.
czwartki godz. 14.00 sala 405 Ciąg dalszy…

Konkurs o stypendia

17 paź, 2014; Ogłoszenia

Otwarty został XIX Konkurs o stypendia Fundacji Crescendum Est – Polonia dla studentów i młodych naukowców. Więcej informacji na stronie www.crescendumtest.pl.
Zaproszenie do udziału.

Stypendia zagraniczne na rok akademicki 2015/16

16 paź, 2014; Ogłoszenia

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ogłosiło ofertę stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2015/16. Oferta oraz pełna informacja jest dostępna na stronie Biura Spraw Studenckich w Aktualnościach oraz w zakładce Sekcja Dokumentacji – Stypendia Zagraniczne.
Pismo od Pani Rektor.

Szkolenie BHP

14 paź, 2014; Ogłoszenia

Pismo od Pani Rektor ws. szkolenia bhp.

Wyjaśnienie dot. wpisywania studentom NK/pustego miejsca

14 paź, 2014; Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
W związku z pytaniami od prowadzących i studentów, które dotyczą wpisywania NK lub zostawiania pustego miejsca w protokołach tym studentom, którzy nie zaliczyli przedmiotu, ponieważ nie przystąpili do zaliczenia/egzaminu w żadnym z terminów, przekazuję informacje uzyskane w Biurze Spraw Studenckich: Ciąg dalszy…

Telefon do sekretariatu pracowniczego

10 paź, 2014; Ogłoszenia

Z powodu awarii do sekretariatu pracowniczego można się dodzwonić jedynie korzystając z numerów 22-827-85-99 i 22-55-23-501.

Seminarium licencjackie
“Polityka i sfera publiczna w społeczeństwie polskim”

10 paź, 2014; Ogłoszenia

Są wolne miejsca na seminarium licencjanckie z prof. Jerzym Bartkowskim “Polityka i sfera publiczna w społeczeństwie polskim”, które odbywać się będzie w poniedziałki o godzinie 18.00 w s. 304.

„Harcerz w ponowoczesnym świecie…”

9 paź, 2014; Ogłoszenia

Ruszają warsztaty badawcze ( dr R. Wyszyński, mgr K. Leszczyński, mgr St. Maksymowicz) „Harcerz w ponowoczesnym świecie – kontynuacja. Socjologiczna próba opisu organizacji harcerskich i skautowych”
Czwartki 16.oo sala 204 II
4 pkt ECTS
Więcej informacji i zapisy: rwyszynski@is.uw.edu.pl
Ciąg dalszy…

Dyżur konsultacyjny prof. Gizy-Poleszczuk

8 paź, 2014; Ogłoszenia

Prof. Anna Giza-Poleszczuk w roku akademickim 2014/2015 będzie pełniła dyżur dla studentów w poniedziałki w godz. 9.00- 10.00 w Pałacu Kazimierzowskim w pok. 14.
Zgłoszenia na konsultację proszę kierować na adres Anna.Giza-Poleszczuk@adm.uw.edu.pl

“Sport, hazard, widowisko –
publiczność Toru Wyścigów Konnych Służewiec”

7 paź, 2014; Ogłoszenia

Uwaga studenci I roku.
Jest jeszcze kilka miejsc w grupie (środa g. 14.00) na zajęcia wymienione w tytule.

Informator dla studentów II stopnia

7 paź, 2014; Ogłoszenia

Studia magisterskie – informator 2014-15.

Uwaga studenci modułu “Polityka”

6 paź, 2014; Ogłoszenia

W związku z wycofaniem w tym semestrze wykładu dr Wigury (socjologia szczegółowa pt. “Emocje w polityce”) prosimy o wybór zamiast tej socjologii szczegółowej jednego dowolnego przedmiotu fakultatywnego z oferty modułu “Polityka”.

“Solidarność jako tradycja społeczeństwa obywatelskiego”

4 paź, 2014; Ogłoszenia

Seminarium dla studiów magisterskich “Solidarność jako tradycja społeczeństwa obywatelskiego” I. Krzemiński, K. Martyniak, W. Ogrodnik; czwartek godz. 12,00 sala 314.
Potwierdzenie chęci brania udziału w zajęciach: w.ogrodnik@uw.edu.pl

Zajęcia z dr. Marczewskim

3 paź, 2014; Ogłoszenia

Zajęcia dr Pawła Marczewskiego, Współczesne koncepcje sprawiedliwości społecznej oraz Postcolonialism and Eastern Europe zostały wycofane ze względu na zagraniczny urlop naukowy prowadzącego.
Studenci, którzy planowali zaliczać Współczesne koncepcje… w ramach WMS, proszeni są o zgłaszanie się do innych grup. W razie nadmiaru chętnych dyrekcja wraz z pozostałymi prowadzącymi WMS zaproponuje rozwiązanie problemu po zakończeniu rejestracji karteczkowej (15 października).
Andrzej Waśkiewicz
dyrektor IS

Uniwersytet Otwarty UW

2 paź, 2014; Ogłoszenia

Od 1 do 30 października 2014 zapraszamy do składania nowych propozycji programów kursów na II trymestr roku akademickiego 2014/2015 r. w ramach Uniwersytetu Otwartego UW.
Ciąg dalszy…

Mazowiecka Akademia Nauczyciela

2 paź, 2014; Ogłoszenia

W związku z organizowanym projektem “Mazowiecka Akademia Nauczyciela” realizowanym przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. i Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. na rzecz Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego, informujemy, że w ramach ww. projektu mogą zgłaszać się na Uniwersytet Warszawski osoby zainteresowane podjęciem studiów podyplomowych w różnych dziedzinach. Niniejsze osoby będą miały pokryte koszty studiów podyplomowych.
Biuro ds. Studiów Doktoranckich
i Kształcenia Podyplomowego

ulotka informacyjna

Nagroda dla mgr Radziwinowiczówny

2 paź, 2014; Aktualności

W tegorocznej edycji Konkursu na Najlepszą Pracę nt. Ameryki Łacińskiej organizowanego przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich Dyplom Laureatki otrzymała mgr Agnieszka Radziwinowiczówna za pracę pt.

“Mówimy tym samym językiem, ale się nie rozumiemy. Latynoamerykańskość i jej granice
w warunkach imigracji do Madrytu”

Promotorem pracy była dr Małgorzata Głowacka-Grajper.
Gratulujemy.
list gratulacyjny.

“Instytucje, Procesy, Systemy” – lektury

1 paź, 2014; Ogłoszenia

Dr Wojciech Rafałowski prosi studentów uczestniczących w zajęciach jego grup z przedmiotu “Instytucje, Procesy, Systemy” o przeczytanie następujących lektur na zajęcia 7.10.2014:
1.1. Thorstein Veblen Teoria klasy próżniaczej, tłum. Janina i Krzysztof Zagórscy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971; rozdz. VIII Zwolnienie od pracy produkcyjnej a konserwatyzm, s. 169 – 188.
1.2. Karl Polanyi, Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, tłum. Maria Zawadzka, Warszawa 2010: Wydawnictwo Naukowe PWN, część II, rozdz. I. Szatański młyn, s. 41-81.”

Dyżur dr Wigury

1 paź, 2014; Ogłoszenia

Dyżur dr Karoliny Wigury w dniach 15 i 22 października odbędzie się wyjątkowo w godzinach 14-15.

REJESTRACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ZAJĘCIA W IS UW

1 paź, 2014; Ogłoszenia
  1. Rejestracja uzupełniająca (karteczkowa) trwa dwa tygodnie i upływa 15 października 2014 r. na studiach licencjackich i magisterskich. Podpisane przez prowadzących kartki ze zgodą na uczestnictwo w zajęciach należy zanieść do sekretariatu, do p. Anny Pławczyk. Po tym terminie wprowadzane są ostateczne zmiany w USOS. Ciąg dalszy…

Oferta praktyk

1 paź, 2014; Ogłoszenia

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” poszukuje Kandydatów na stanowisko praktykanta (miękki HR).
Szczegóły…