Logika

29 wrz, 2014; Ogłoszenia

Logika rozpoczyna się od samodzielnej pracy w trybie e-learningu. Bliższe informacje i instrukcje studenci otrzymają mailowo. Uwaga – rozwiązanie pierwszych ćwiczeń należy odesłać jeszcze przed pierwszymi zajęciami w IS.
Anna Jedynak (grupy 1,2,5,6)