Uwaga! Akademiki – zmiany w procedurze, terminy i dokumenty!

16 cze, 2014; Ogłoszenia

Szczegółowe informacje dostępne będą już niedługo na stronie OKS. W razie wątpliwości można kontaktować się zarówno z nami (kontakt w zakładce ‘Komisja stypendialna’ na stronie IS-u), jak i z OKS-em.

ZMIANY W PROCEDURZE
Od bieżącego roku akademickiego 2013/2014 zmieniają się zasady w procedurze ubiegania się i przyznawania miejsc w Domach Studenta. W związku z czym miejsca w Domach Studenta na rok akademicki 2014/2015 będą przyznawane według nowych wytycznych. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Zostaje wprowadzona jedna lista rankingowa dla całego UW, według której zostają przydzielane miejsca w Domach Studenta. Tworzy ją BSS, po sprawdzeniu dokumentów przez Komisje Stypendialne.(Do tej pory każda Komisja Stypendialna tworzyła osobną listę, według której przyznawała miejsca.)
 2. Istnieją 2 pule przyznawania miejsc w Domach Studenta: ogólna (wniosek i dokumenty są składane do Komisji Stypendialnej) oraz BON (wniosek i dokumenty są składane do Biura Osób Niepełnosprawnych).

  KAŻDY STUDENT WYBIERA JEDNĄ PULĘ, W RAMACH KTÓREJ CHCE STARAĆ SIĘ O MIEJSCE W DS!

 3. Wypełniając wniosek każdy student ustala listę preferencji DS, mając do wyboru wszystkie Domy Studenta, którymi dysponuje UW.

  (Do tej pory każda jednostka miała z góry przyznane miejsca w poszczególnych DS, przez co studenci mieli ograniczony wybór w ramach jednostki.)

 4. Osoby studiujące kilka kierunków, same wybierają jednostkę, do której składają dokumenty.
 5. Informacja o przyznaniu miejsca dostępna będzie na koncie studenta w USOSweb – brak decyzji, brak odwołań, student może zrezygnować z przyznanego miejsca.

  ALE: wniosek wielokrotnego użytku – tzn. może być brany pod uwagę w innych turach (opcja do zaznaczenia w USOSweb – wyślij wniosek w kolejnym rozdaniu).

TERMINY

 • I TURA – do ok. 04.07.2014r. (dokładna informacja niedługo na stronie OKS) – dla studentów kontynuujących lub chcących kontynuować naukę na UW.
 • II TURA – głównie dla studentów pierwszorocznych, termin: do 10 dni od momentu uzyskania konta w USOSweb.

DOKUMENTY

 1. Wszyscy studenci chcący ubiegać się o miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2014/2015 (również Ci, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów), zobowiązani są do wypełnienia wniosku w USOSweb (po wypełnieniu oświadczenia o dochodach za rok 2013), wydrukowania, podpisania i dostarczenia go do Sekretariatu IS.
 2. Do wniosku studenci muszą dołączyć:
  1. wydruk mapy przedstawiający odległość od miejsca zamieszkania do Krakowskie Przedmieście 26/28 według rzeczywistych szlaków drogowych (np. z Google Maps)
  2. oświadczenie o dochodach 2013 (USOSweb) oraz dokumenty potwierdzające zawarte w nim dane
  3. dokumenty potwierdzające dodatkowe kryteria (np. półsieroctwo, sieroctwo, rodzic z dzieckiem) oraz potwierdzenie zamieszkania w DS w ubiegłym roku akademickim 2013/2014 (np. dowód zapłaty za DS)

TYLKO KOMPLETNA DOKUMENTACJA BĘDZIE BRANA POD UWAGĘ!

Komisja Stypendialna IS UW