Podpięcia przedmiotów

25 mar, 2014; Ogłoszenia

Osoby, które nie podpięły przedmiotów w roku ak. 2013/2014 zobowiązane są do złożenia podania do Dyrektor d.s Studenckich z prośbą o wyrażenie zgody na podpięcie przedmiotów przez sekretariat z uwzględnieniem przyczyny niedopełnienia tego obowiązku.

PILNY KONTAKT Z SEKRETARIATEM DYDAKTYCZNYM

19 mar, 2014; Ogłoszenia

Wymienieni studenci proszeni są o pilny kontakt z sekretariatem dydaktycznym:
Ciąg dalszy…

Warsztat Umiejętności Dydaktycznych

19 mar, 2014; Ogłoszenia

Zapraszamy do udziału w nowym module Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW – Warsztacie Umiejętności Dydaktycznych.

Celem warsztatów jest przećwiczenie i utrwalenie wiedzy oraz narzędziowych umiejętności dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć w szkolnictwie wyższym. Warsztat wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach szkoleń z Dydaktyki Szkoły Wyższej lub dotychczasowe praktyczne doświadczenie wykładowców. Celem warsztatu jest skonfrontowanie dotychczasowej wiedzy, doświadczeń i wyobrażeń uczestników na temat wybranych metod dydaktycznych z praktyką dydaktyczną stosowaną w cenionych ośrodkach akademickich na świecie. Ponadto warsztat sam w sobie jest praktyczną prezentacją jak prawidłowo zrealizować metodę warsztatową. Ciąg dalszy…

Prof. Marek Krajewski laureatem Nagrody im. Stefana Nowaka w 2013

3 mar, 2014; Aktualności

Prof. UAM dr hab. Marek Krajewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu został w 2013 roku laureatem Nagrody im. Stefana Nowaka za badania nad “niewidzialnym miastem”, za ich pomysł i kierownictwo.
Więcej: tutaj.

Koniec tez o bezrobotnych absolwentach!

3 mar, 2014; Aktualności

Jako pierwszy w Polsce Uniwersytet Warszawski prześledził losy swoich absolwentów. Pierwsze kroki na rynku pracy mogą prowadzić do frustracji. Ale nie u tych, którzy skończyli UW. 94 proc. osób z tytułem magistra zdobytym na UW miało doświadczenie w pracy. 86 proc. pracowało na etacie. To dane z lat 2007-2011.

Przeciętna płaca magistra na etacie wyniosła ok. 2700 zł w 2007 r. W 2011 r. zarabiał on ok. 5100 zł. Zarobki z tzw. umów śmieciowych w 2007 r. osiągały wysokość ok. 900 zł, a cztery lata później – ok. 2000 zł.

Więcej: http://www.uw.edu.pl/niemal-pewna-praca-po-uw-sa-na-to-dowody/ oraz tutaj.