Stypendia „Nauka i Społeczeństwo”

12 mar, 2013; Ogłoszenia

Instytut Spraw Publicznych ogłasza nabór na 6–cio miesięczne stypendia w ramach Programu „Nauka i Społeczeństwo”.

Program „Nauka i Społeczeństwo” umożliwia młodym badaczom wykorzystanie ich wiedzy, pomysłów i umiejętności w służbie publicznej poprzez udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez ISP.

Ideą stypendium jest przygotowanie młodych naukowców do pracy eksperckiej. Oprócz udziału w bieżącej pracy badawczej Instytutu, szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności pisania tekstów analitycznych skierowanych do decydentów i środowisk opiniotwórczych, rozpowszechnianie prac Instytutu na konferencjach, seminariach i w środkach masowego przekazu.

W 2013 roku organizujemy nabór do dwóch Programów ISP – Polityki Migracyjnej i Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego.
Szczegóły Programu w załączniku.