Pkt. ECTS za WF

18 mar, 2013; Ogłoszenia

W związku z załączonym pismem Pani prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia UW informujemy, że w systemie USOS – pkt ECTS za zajęcia WF, które pierwotnie usunięto studentom, zostaną w roku akademickim 2012/2013 przywrócone w systemie.
Jednocześnie informujemy, iż student ma prawo zrezygnować z przyznanych na skutek błędnej interpretacji Zarządzenia nr 44 Rektora UW pkt. ECTS za zajęcia WF.
Szczegóły w piśmie Pani Rektor.