Pismo od Pani Rektor

27 mar, 2013; Ogłoszenia

Pismo od Pani Rektor dot. uregulowania sytuacji osób, które nie ukończyły jeszcze studiów jednolitych magisterskich.
Pismo jest dostępne na stronie bss: http://www.bss.uw.edu.pl/aktualnosci/BSS_441_123_2013.pdf