Rekrutacja na stypendia ERASMUS 2013/2014 zakończona

26 lut, 2013; Ogłoszenia

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS 2013/2014 została zakończona (dotyczy studentów, którzy uzupełnili dane w systemie USOS).
WAŻNE: Warunkiem przyznania stypendium jest dostarczanie wydrukowanego oraz podpisanego formularza z systemu USOS do sekretariatu IS lub bezpośrednio do koordynatora, najpóźniej do dnia 4 marca 2013.