“Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce”

2 sty, 2013; Ogłoszenia

Warsztat “Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce” 2012/2013 – informacja o terminach zajęć

Witam,
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztacie “Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce” informuję, że zajęcia odbędą w formie dwóch, zblokowanych weekendów (sobota-niedziela) w terminie:

23-24/02/ 2013, 9.00-18.00
02-03/03/2013, 9.00-18.00

Za wyborem takiego terminu zajęć opowiedzieli się studenci V roku ze ścieżki “Zasoby ludzkie i stosunki pracy”, do których warsztat jest przede wszystkim adresowany, a tym samym mają oni pierwszeństwo przy rejestracji i naborze. Zasadniczo grupa nie powinna przekroczyć 18 osób, a optymalna liczba osób to 14-16 osób.

W tym miejscu wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztacie (zarówno z, jak i spoza ścieżki) bardzo proszę o przemyślane decyzje, aby wziąć pod uwagę termin zajęć przy zapisach. Zasadniczo – ze względu na warsztatowy charakter zajęć – nie przewiduję odrabiania dla osób, które przekroczą dopuszczalny limit nieobecności (tj. max. 3 godziny zegarowe w ciągu 4 dni warsztatu).

Informacja o sali zostanie podana w późniejszym terminie, ok. 18 lutego i zamieszczona w zakładce “Ogłoszenia” stronie IS.

Pozdrawiam,
Agnieszka Maciuk – Grochowska