Wyniki rekrutacji na stypendia Erasmus 2013/2014

30 sty, 2013; Ogłoszenia

W załączeniu lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus w roku 2013/2014. Osoby wymienione proszone są o jak najszybsze uzupełnienie dokumentów.

Wszyscy zakwalifikowani do wyjazdu proszeni są o informację o planowanym terminie wyjazdu (I, II semestr lub I i II, jeśli istnieje taka możliwość). Informację proszę przesłać do koordynatora dra Tomasza Maślanki na adres maslankat@is.uw.edu.pl do dnia 7 lutego 2013.
W przypadku braku informacji semestr zostanie przydzielony losowo.

WAŻNE: Po zakończeniu procedury przyznawania wyjazdów w systemie USOS przez koordynatora (informacja w osobnym ogłoszeniu na stronie IS), każdy student poprzez własny profil USOS-web musi uzupełnić puste rubryki o wymagane informacje. [Student w zakładce „wymiana studencka / wyjazdy / uzupełnij” wpisuje wszystkie brakujące dane, następnie wyraża zgodę na zaproponowany wyjazd i jego warunki, wybierając przycisk „zapisz”.]
lista studentów