Umowa o odpłatności za usługi edukacyjne

10 sty, 2013; Ogłoszenia

Studenci I roku studiów II stopnia, którzy do chwili obecnej nie dopełnili obowiązku podpisania umowy o odpłatności za usługi edukacyjne, proszeni są o pilne zgłoszenie się do Sekretariatu Dydaktycznego.
Zgodnie z pismem Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior po terminie 21 stycznia 2013 zostanie w stosunku do tych studentów wszczęta procedura skreślenia z listy studentów (na podstawie p. 30 ust. 8 pkt. 1 Regulaminu Studiów UW)