Pilne! Studenci I i II roku.

24 sty, 2013; Ogłoszenia

Uwaga studenci I oraz II roku studiów licencjackich oraz studenci I i II roku studiów uzupełniających drugiego stopnia:
Studenci, którzy nie złożyli w USOSie „Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat” BĘDĄ SKREŚLANI Z LISTY STUDENTÓW.
STUDENCI I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH:
1.Boćkowska
2.Karpisz
3.Spicewicz
4.Starzyński
5.Krupa
6.Lisek
7.Mirkowski
8.Niedźwiedź
9.Siwek
10.Szalon
11.Szram
12.Szykuła
13.Wyszyński

STUDENCI II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH:
1.Krzeszewska
2.Łacińska
3.Winter

STUDENCI I ROKU STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DRUGIEGO STOPNIA:
1.Bojarska
2.Dubicka
3.Górska
4.Jablońska Aneta
5.Konieczna
6.Kufler
7.Welchar
8.Wojciechowski

STUDENCI II ROKU STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DRUGIEGO STOPNIA:
1.Barczak
2.Bąk
3.Dominiak
4.Gotowiec
5.Kacperski
6.Karlińska
7.Kocęba
8.Legat
9.Lipiński
10.Mazuś
11.Murawska
12.Niziński
13.Ornoch
14.Piekutowska
15.Sulewska
16.Szklarz
17.Szostak
18.Świderska
19.Świerzbińska
20.Urbańska
21.Zając