„Stan Rzeczy. Teoria społeczna.
Europa Środkowo-Wschodnia” 2(3)2012

23 sty, 2013; Aktualności

Najnowszy numer pisma „Stan Rzeczy” dostępny już jest w sprzedaży internetowej.

W numerze między innymi:
/// ANTYCZNE ŹRÓDŁA NAUK SPOŁECZNYCH
/// WIDZENIE ELIASA
/// DURKHEIM PO GRECKU
/// GOULDNER: ENTER PLATO
/// BÓG Z LUDZKĄ TWARZĄ

więcej informacji na stronie pisma: http://www.stanrzeczy.edu.pl/
Półrocznik wydawany przez Instytut Socjologii UW
Partner wydawniczy: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Numer ISSN: 2083-3059