Wyniki rekrutacji na stypendia Erasmus 2013/2014

30 sty, 2013; Ogłoszenia

W załączeniu lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus w roku 2013/2014. Osoby wymienione proszone są o jak najszybsze uzupełnienie dokumentów.
Ciąg dalszy…

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2012/13

28 sty, 2013; Ogłoszenia

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2012/13

Pilne! Studenci I i II roku.

24 sty, 2013; Ogłoszenia

Uwaga studenci I oraz II roku studiów licencjackich oraz studenci I i II roku studiów uzupełniających drugiego stopnia:
Studenci, którzy nie złożyli w USOSie „Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat” BĘDĄ SKREŚLANI Z LISTY STUDENTÓW.
STUDENCI I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH: Ciąg dalszy…

„Stan Rzeczy. Teoria społeczna.
Europa Środkowo-Wschodnia” 2(3)2012

23 sty, 2013; Aktualności

Najnowszy numer pisma „Stan Rzeczy” dostępny już jest w sprzedaży internetowej.

W numerze między innymi:
/// ANTYCZNE ŹRÓDŁA NAUK SPOŁECZNYCH
/// WIDZENIE ELIASA
/// DURKHEIM PO GRECKU
/// GOULDNER: ENTER PLATO
/// BÓG Z LUDZKĄ TWARZĄ

więcej informacji na stronie pisma: http://www.stanrzeczy.edu.pl/
Półrocznik wydawany przez Instytut Socjologii UW
Partner wydawniczy: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Numer ISSN: 2083-3059

Badanie ścieżek zawodowych absolwentów Karowej oraz badanie pracodawców

22 sty, 2013; Aktualności

Instytut Socjologii rozpoczyna realizację badania ścieżek zawodowych swoich absolwentów. Ilościowa część badania, realizowana jako ankieta online, skierowana będzie do wszystkich osób, które rozpoczęły studia na Karowej w latach 2001-2006.

Część jakościowa obejmować będzie zarówno absolwentów Karowej, jak i badanie pracodawców, których perspektywa ma dla Instytutu bardzo duże znaczenie. Pragniemy dowiedzieć się, czy widzą potrzebę współpracy z Instytutem w celu lepszego przygotowania naszych absolwentów do pracy.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydarzenia, a w razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do pisania na adres: absolwenci[at]is.uw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, które pozwoli nam zrekonstruować zawodowe doświadczenia oraz dalsze losy edukacyjne naszych studentów.

Michał Pohoski (1927-2012)

21 sty, 2013; Aktualności

25 grudnia 2012 roku zmarł profesor Michał Pohoski, emerytowany profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę na Uniwersytecie, na ówczesnym Wydziale Filozoficznym, rozpoczął w 1964 roku, po uzyskaniu w tym samym roku stopnia doktora nauk ekonomicznych (ze specjalnością: demografia) w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Jego rozprawa doktorska Migracje ze wsi do miast. Studium wychodźstwa w latach 1945-57 oparte na wynikach ankiety Instytutu Ekonomiki Rolnej była opublikowana rok wcześniej przez Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Miał już wtedy znaczne doświadczenie dydaktyczne, gdyż pracował i uczył w SGPiS od ukończenia w 1950 roku studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (jako „wolny słuchacz” chodził też wtedy na niektóre zajęcia na socjologii). Jego zajęcia z demografii społecznej, prowadzone na sekcji socjologicznej, a następnie w Instytucie Socjologii, dostarczały studentom solidnej wiedzy z zakresu teorii i metod analizy zjawisk ludnościowych. Prowadził je do końca swojej pracy na Uniwersytecie Warszawskim w 2007 roku, z dwiema przerwami związanymi z rocznymi pobytami na uczelniach zagranicznych: 1968/69 jako stypendysta Fundacji Forda (University of Columbia, University of California w Berkeley i University of Michigan) i 1973/74 jako visiting professor na University of Essex. Ciąg dalszy…

Debata ON: Kariera naukowa – improwizacja czy strategia?

20 sty, 2013; Aktualności

Obywatele Nauki zapraszają na debatę:

Kariera naukowa – improwizacja czy strategia?
Paneliści:
prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW
dr hab. Izabela Wagner, IS
dr Emanuel Kulczycki, UAM
dr Arkadiusz Bonna, IBB PAN

O natychmiastowe zgłoszenie się do Sekretariatu proszeni są:

17 sty, 2013; Ogłoszenia

Bojarska Aleksandra
Darek Joanna
Fila Jakub
Gawryś Paweł
Grzymała Justyna Ciąg dalszy…

Karty egzaminacyjne dla studentów wieczorowych

16 sty, 2013; Ogłoszenia

Imienne karty egzaminacyjne dla studentów studiów wieczorowych są do odbioru w pokoju 101 w godzinach otwarcia sekretariatu.

Maski i twarze Patriotyzmu

12 sty, 2013; Aktualności

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność zaprasza na spotkanie z udziałem autorów książki “Maski i twarze patriotyzmu”, w którym udział wezmą – prof. Jerzy Szacki, prof. Zbigniew Stawrowski oraz dr Tadeusz Szawiel.
Spotkanie odbędzie się

16 marca (sobota) 2013 o godz. 17:00 w Traffic Club (Bracka 25, III piętro)

„Maski i twarze patriotyzmu” to najnowsza publikacja Europejskiej Sieci Pamięć
i Solidarność oraz Instytutu Myśli Józefa Tischnera.”
[więcej]

Umowa o odpłatności za usługi edukacyjne

10 sty, 2013; Ogłoszenia

Studenci I roku studiów II stopnia, którzy do chwili obecnej nie dopełnili obowiązku podpisania umowy o odpłatności za usługi edukacyjne, proszeni są o pilne zgłoszenie się do Sekretariatu Dydaktycznego.
Zgodnie z pismem Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior po terminie 21 stycznia 2013 zostanie w stosunku do tych studentów wszczęta procedura skreślenia z listy studentów (na podstawie p. 30 ust. 8 pkt. 1 Regulaminu Studiów UW)

“Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce”

2 sty, 2013; Ogłoszenia

Warsztat “Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce” 2012/2013 – informacja o terminach zajęć

Witam,
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztacie “Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce” informuję, że zajęcia odbędą w formie dwóch, zblokowanych weekendów (sobota-niedziela) w terminie: Ciąg dalszy…