Oświadczenie studenta

18 gru, 2012; Ogłoszenia

W związku z oczekiwaniem na odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pytania kierowane przez studentów dot. wypełniania oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat oraz informacjami napływającymi z jednostek świadczącymi, że dość liczna grupa studentów nadal ma problemy z wypełnieniem oświadczenia uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior termin na złożenie oświadczenia został przedłużony do 31 grudnia 2012 r.