Oświadczenie studenta

18 gru, 2012; Ogłoszenia

W związku z oczekiwaniem na odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pytania kierowane przez studentów dot. wypełniania oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat oraz informacjami napływającymi z jednostek świadczącymi, że dość liczna grupa studentów nadal ma problemy z wypełnieniem oświadczenia uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior termin na złożenie oświadczenia został przedłużony do 31 grudnia 2012 r.

Ogłoszenie dla studentów II roku

18 gru, 2012; Ogłoszenia

Informujemy studentów studiów licencjackich II roku, że mogą swobodnie wybierać seminaria badawcze dowolnie, nie ma konieczności bezwzględnego trzymania się w tym zakresie zajęć modułowych. Również jako zajęcia fakultatywne pojawiają się do wyboru zajęcia, które były dawniej obowiązkowe na modułach, które nie ruszają w bieżącym roku akademickim np. “Współczesne teorie antropologiczne”.

Uwaga! Zmiany w terminach zajęć!

13 gru, 2012; Ogłoszenia

W celu eliminacji konfliktów terminów zajęć kluczowych w ścieżce B wprowadzono zmiany w terminach następujących zajęć (nowe terminy): Ciąg dalszy…

Wyniki rekrutacji na moduły

13 gru, 2012; Ogłoszenia

Wszyscy studenci zostają przyjęci na moduły, na które zarejestrowali się w USOSie.

Procedura zatwierdzania prac dyplomowych do APD

10 gru, 2012; Ogłoszenia

Szanowni Wykładowcy,
Informujemy, że od stycznia 2013 obowiązkowe jest wypełnianie recenzji pracy magisterskiej/licencjackiej w Archiwum Prac Dyplomowych.
Brak wypełnionej recenzji w tym systemie uniemożliwi przygotowanie dokumentów na obronę pracy.
W poniższym linku znajdą Państwo instrukcję dotyczącą w/w działań:
http://www.uw.edu.pl/strony/pracownik/przew_081128.pdf

Terminy rejestracji – 2012/2103 semestr letni

10 gru, 2012; Ogłoszenia

12.12.2012 – 13.01.2013 – rejestracja na przedmioty
16.01.2013 – 27.01.2013 – rejestracja uzupełniająca
29.01.2013 – 05.02.2013 – rejestracja do grup
08.02.2013 – 13.02.2013 – giełda wymiany miejsc

Zaktualizowana lista studentów przyjętych na ścieżki po II turze rekrutacji

3 gru, 2012; Ogłoszenia

Lista osób przyjętych na ścieżkę A  „Kapitał ludzki – Rynek pracy – Sprawy publiczne”
Ciąg dalszy…