II tura rekrutacji na ścieżki

23 lis, 2012; Ogłoszenia

Po I turze rekrutacji ścieżki A i E zamykają przyjęcia. Otwieramy II turę rekrutacji na ścieżki B,C i D, na których są wolne miejsca.
Prosimy studentów, którzy nie brali udziału w I turze do składania deklaracji do 27.11 (wtorek) włącznie w sekretariacie 106. Dodatkowe załączniki nie będą wymagane.
W ramach 2 tury studenci, którzy obrali jako 2 wybór ścieżkę B, C, lub D nie muszą ponownie składać podań, ponieważ zostaną automatycznie przypisani do wybranych ścieżek. Ci, którzy wybrali jako drugą ścieżkę E proszeni są do wzięcia udziału w 2 turze.