Oświadczenie o kontynuacji studiów

23 paź, 2012; Ogłoszenia

„W obecnym stanie prawnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1235) oświadczenia składają także studenci kontynuujący studia rozpoczęte w roku akademickim 2011/2012. Studenci tacy powinni wypełnić pkt. 2 oświadczenia.”
W związku z powyższym termin złożenia oświadczenia został przesunięty do 15 listopada 2012 r.