Wyniki wyborów

30 paź, 2012; Ogłoszenia

Dnia 25.10.2012 Instytutowa Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory do Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Rady Instytutu IS, Rady Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Socjologii. Wyniki są następujące : Ciąg dalszy…

Plan zajęć na semestr zimowy 2012/13 przyjęty przez Radę Naukową IS

29 paź, 2012; Ogłoszenia

Plan zajęć na semestr zimowy 2012/13 przyjęty przez Radę Naukową IS:
Ostatnia aktualizacja planu: 29 października 2012.
Plan zajęć w semestrze zimowym 2012-13
Spis zajęć w semestrze zimowym 2012-13

Oświadczenie o kontynuacji studiów

23 paź, 2012; Ogłoszenia

„W obecnym stanie prawnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1235) oświadczenia składają także studenci kontynuujący studia rozpoczęte w roku akademickim 2011/2012. Studenci tacy powinni wypełnić pkt. 2 oświadczenia.”
W związku z powyższym termin złożenia oświadczenia został przesunięty do 15 listopada 2012 r.

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2012/2013

17 paź, 2012; Ogłoszenia

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.
Ciąg dalszy…

Obowiązkowe dla I roku zaliczenie BHP

3 paź, 2012; Ogłoszenia

Program szkolenia oraz test egzaminacyjny będzie dostępny na platformie COPME od 5 listopada do 30 listopada 2012 oraz w drugim terminie od 2 stycznia do 31 stycznia 2013. Ostateczny trzeci termin to 4 marca do 15 marca 2013.