Zapraszamy na STUDIA EWALUACYJNE!

26 sie, 2012; Aktualności

Podyplomowe Studium Ewaluacji Programów Społecznych
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy zarówno w roli badacza-ewaluatora, jak i np. urzędnika administracji publicznej, w którego zakres obowiązków służbowych wchodzi zlecanie, monitorowanie i odbiór badań ewaluacyjnych.
Mocnym atutem naszego Studium jest komponent metodologiczny – zajęcia prowadzone przez wybitnych ekspertów dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu metodologii nauk społecznych oraz przybliżają możliwości wykorzystania badań społecznych do ewaluacji sposobów wdrażania polityk publicznych.
Zajęcia prowadzone są przez praktyków ewaluacji: m.in. przez pracowników Instytutu Socjologii, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei

17 sie, 2012; Aktualności

Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei – forum współpracy wokół projektu finansowanego z grantu MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowanego przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych.
Termin składania prac upływa 31 października.

Podyplomowe Studium Badań Społecznych i Rynkowych

11 sie, 2012; Aktualności

Zapraszamy na Podyplomowe Studium Badań Społecznych i Rynkowych.

Zaproszenie na seminarium

11 sie, 2012; Aktualności Ogłoszenia

Zapraszamy na seminarium, na którym przedstawiciele Nordic Network in Memory Studies przedstawią badania wybranych aspektów pamięci zbiorowej w Szwecji, Finlandii, Danii i Norwegii. Seminarium odbywa się w ramach projektu „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej” i w nawiązaniu do nadchodzącej konferencji „Regiony pamięci. Europa Wschodnia w perspektywie porównawczej”.

28 września, godz. 17.00, sali 256 BUWu przy ulicy Dobrej 56/66.

Organizatorzy:
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność; Międzyzakładowa Pracownia Badań nad Pamięcią Społeczną, IS UW
Szczegółowe informacje w załącznikach: seminarium, uczestnicy