Pismo od Pani Prorektor

16 lip, 2012; Ogłoszenia

Pismo Pani Prorektor ds. Studenckich UW prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior dot. podpisywania umów i składania Oświadczeń o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, przez studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych, rozpoczętych w roku akademickim 2012/2013.

Pismo od Pani Rektor

9 lip, 2012; Ogłoszenia

Pismo od Pani Rektor dot. kontrolowania statusu i wykorzystania uprawnień przez studentów, do uczestniczenia w zajęciach objętych planem studiów oraz nieodpłatnych i odpłatnych zajęciach ponadplanowych.

Stypendia ministra

9 lip, 2012; Ogłoszenia

Wnioski o przyznanie stypendium ministra należy składać w sekretariacie dydaktycznym do 30 września.
Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania są na stronie MNiSW.