Do osób wyjeżdżających/przebywających na stypendium Erasmus

21 gru, 2011; Ogłoszenia

Osoby wyjeżdżające/przebywające na stypendium Erasmus proszone są o kontakt z koordynatorami modułów/scieżek/profili lub koordynatorami zajęć obowiązkowych realizowanych w IS UW w celu ustalenia zasad zaliczeń przedmiotów uwzględnionych w programie studiów w czasie Państwa nieobecności w Instytucie.

Dalsze wyjaśnienia ws. opłat za studia

21 gru, 2011; Ogłoszenia

Dalsze wyjaśnienia ws. opłat za studia

Odznaczenie Prof. Marody

16 gru, 2011; Aktualności

15 grudnia br. w ramach obchodów Roku Marii Skłodowskiej-Curie Prezydent wręczył odznaczenia państwowe wybitnym kobietom nauki polskiej.
Wśród wyróżnionych osób znalazła się prof. Mirosława Marody, przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Socjologii UW. Została Ona odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W imieniu całej społeczności Instytutu Socjologii UW serdecznie gratulujemy!

Nagrody Ministra dla Nauczycieli Akademickich za 2010

16 gru, 2011; Aktualności

Prof. Elżbieta Hałas została wyróżniona nagrodą indywidualną II stopnia za cykl prac w języku polskim i angielskim poświęconych socjologii kulturowej i kulturologii Floriana Znanieckiego.
Prof. Ewa Nowicka-Rusek została wyróżniona nagroda indywidualną II stopnia za osiągnięcia naukowe i wieloletnia pracę na rzecz rozwoju nauk społecznych.

Nagrodami indywidualnymi Ministra za 2010 zostało wyróżnionych 7 pracowników UW, w tym dwoje z Instytutu Socjologii UW.

Nagrody Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

16 gru, 2011; Aktualności

12 grudnia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Dr Sylwia Urbańska uzyskała I Nagrodę za rozprawę doktorską pt. “Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet” (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Koseła)

Dr Anna Kordasiewicz jest laureatką nagrody III stopnia za rozprawę doktorską zatytułowaną “(U) Sługi domowe. Przemiany asymetrycznej relacji społecznej”, której promotorem był prof. dr hab. Antoni Sułek.

Relacja z uroczystości tutaj.

Pismo od Pani Rektor dotyczące studiowania bez opłat

14 gru, 2011; Ogłoszenia

Pismo od Pani Rektor dotyczące studiowania bez opłat.

Semestr letni 2012

12 gru, 2011; Ogłoszenia

Plan zajęć w semestrze letnim 2012
Spis zajęć w semestrze letnim 2012

Kolejna tura rekrutacji na praktyki Erasmusa

8 gru, 2011; Ogłoszenia

Z powodu niewykorzystania wolnych miejsc, 15 stycznia 2012 r. zostanie ogłoszona kolejna tura rekrutacji na praktykę w ramach programu LLP Erasmus.
Studenci, którzy chcieliby rozpocząć praktykę wcześniej i nie brali udziału we wcześniejszych turach proszeni są o kontakt z panią Małgorzatą Wanarską (mwanarska@adm.uw.edu.pl; tel. : 22 55 24 068).

Lista osób przyjętych na profile

7 gru, 2011; Ogłoszenia

Przyjęcia na profile po odwołaniach – 1. rok studiów II stopnia 2011/1012 (6.12.2012)