Uwaga. Ważne ogłoszenie komisji stypendialnej.

4 paź, 2011; Ogłoszenia

UWAGA! W regulaminie przyznawania stypendiów zaszły zmiany:

-wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów(stypendium naukowe) należy złożyć w sekretariacie do dnia 15.10 ze względów praktycznych prosimy skorzystać ze starych wniosków, dostępnych na stronie. Obowiązek złożenia wniosku dotyczy wszystkich studentów, którzy chcą ubiegać się o ww. stypendium, nawet osób kontynuujących naukę na studiach magisterskich!!!

-student może otrzymywać na raz stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

-student, który zakończył studia (uzyskał tytuł magistra) nie jest już uprawniony do pobierania jakichkolwiek świadczeń, nawet jeśli ciągle studiuje na innym kierunku!

-wnioski o stypendium socjalne proszę złożyć do dnia 10.10

Progi stypendialne z zeszłego roku:
2 rok – 4,38
3 rok – 4,21
4 rok – 4,63
5 rok – 4,78