Konsultacje w naszym mieście: ogólnopolski monitoring jakości

14 paź, 2011; Aktualności

Centrum Deliberacji IS UW zaprasza na spotkanie dyskusyjne pt.
“Konsultacje w naszym mieście: ogólnopolski monitoring jakości”.

Seminarium odbędzie się w środę 26 października 2011 r., w godz. 16.30-18.30, w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72.

c_deliberacjis

Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki ogólnopolskiego badania, którego celem było zebranie informacji o procesie przygotowania i realizacji konsultacji publicznych w Polsce.

Zaprezentowany zostanie prosty indeks jakości konsultacji, który jest nie tylko sugestywnym narzędziem porównań między miastami i regionami, ale przede wszystkim ma za zadanie wspierać proces edukacji obywatelskiej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych opowiedzą o wnioskach płynących z oceny jakości konsultacji publicznych prowadzonych w ich miastach. Postawimy sobie m.in. pytanie o to, jakie działania instytucjonalne i pozainstytucjonalne można podjąć, aby konsultacje były procesem komunikacji, który charakteryzują: otwartość, przejrzystość i celowość.

Spotkanie rozpocznie dr hab. Anna Giza-Poleszczuk (PS2012, IS UW). Następnie wyniki ogólnopolskiego badania zaprezentuje dr Anna Przybylska (CD, IS UW). Ze studiami przypadków zapoznają nas Grzegorz Wójkowski (Stowarzyszenie Bona Fides) oraz Marlena Musiałek (Stowarzyszenie Semper Avanti). Dyskusję otworzy dr Henryk Banaszak (IS UW).

Z pozdrowieniami,
Zespół Centrum Deliberacji IS UW