Dyżury Dyrektora ds. studenckich w semetrze letnim

11 lut, 2011; Ogłoszenia

Dyżury Dyrektora ds. studenckich dr. Michała Kowalskiego w semetrze letnim:
wtorek 13.00 – 16.00
czwartek 12.00 – 14.00, pokój 101

Zmiany zasad kwalifikacji na praktyki zawodowe finansowane z programu Erasmus

7 lut, 2011; Ogłoszenia

BWZ informuje, że nie będzie w bieżącym roku akademickim organizowało dodatkowych tur rekrutacji na praktyki. Prosi natomiast o sukcesywne przekazywanie kandydatur studentów, którzy przeszli procedurę kwalifikacyjną w instytutach. W związku z tym uprzejmie proszę studentów, którzy są zainteresowani odbyciem praktyk i spełniają kryteria, o składanie dokumentów u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Zawodowych.

Grażyna Kacprowicz
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Zawodowych
Zakład Socjologii Ogólnej
IS UW