Dr Robert Wyszyński odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

29 lis, 2010; Aktualności

Dr Robert Wyszyński z Instytutu Socjologii UW został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla Polonii na świecie, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury.
Gratulujemy!

Nagroda Ministra dla prof. Grzegorza Lissowskiego

20 lis, 2010; Aktualności

Profesor Grzegorz Lissowski otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego indywidualną pierwszego stopnia za książkę “Zasady sprawiedliwego podziału dóbr”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008. Ciąg dalszy…

Dystrybucja oprogramowania i licencji SPSS

19 lis, 2010; Ogłoszenia

Na stronie IS pod adresem http://www.is.uw.edu.pl/pl/studia-i-i-ii-stopnia/spss/ dostępne są informacje na temat zasad pobierania licencji oraz pliki instalacyjne pakietu statystycznego SPSS.

Nagroda dla mgr Weroniki Grzebalskiej

19 lis, 2010; Aktualności

Instytut Badań Literackich PAN oraz Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy IBL PAN informują, że jury III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender i queer
w składzie: Ciąg dalszy…

Rejestracja na egzaminy z języków obcych

17 lis, 2010; Ogłoszenia

Harmonogram rejestracji studentów na egzaminy z języków obcych w roku akademickim 2010/2011:
Ciąg dalszy…

Mgr Fenrich Mistrzem Pisania Polemik

13 lis, 2010; Aktualności

Mgr Wojciech Fenrich z Instytutu Socjologii UW został Mistrzem Pisania Polemik w ogólnokrajowym konkursie Akademickie Mistrzostwa Polski w Pisaniu Polemik Konfontacje 2010.

“Doktoraty dla Mazowsza”

10 lis, 2010; Aktualności
Mgr mgr Anna Baczko-Dombi, Agata Dembek i Agata Komendant-Brodowska zostały laureatkami programu stypendialnego “Doktoraty dla Mazowsza”.
lista laureatów

Stypendia “Nowoczesny Uniwersytet” dla dr Renaty Włoch i mgr Katarzyny Andrejuk

3 lis, 2010; Aktualności

Dr Renata Włoch i mgr Katarzyna Andrejuk otrzymały stypendia naukowe w ramach konkursu na stypendia naukowe dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich oraz młodych doktorów w ramach projektu “Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.