Program MOST

21 wrz, 2010; Ogłoszenia

PROGRAM MOST – SYSTEM MOBILNOŚCI STUDENTÓW

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus. Ciąg dalszy…

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie

15 wrz, 2010; Ogłoszenia

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie.

Rejestracja studentów I roku studiów uzupełniających

15 wrz, 2010; Ogłoszenia

Studenci I roku studiów uzupełniających rejestrują się na zajęcia od 1 października systemem karteczkowym. Ciąg dalszy…

Podział na grupy – studia II stopnia uzupełniające dzienne

9 wrz, 2010; Ogłoszenia

Podział na grupy – studia II stopnia uzupełniające dzienne.
Ciąg dalszy…

Zajęcia biorące udział w rejestracji uzupełniającej

9 wrz, 2010; Ogłoszenia

Zajęcia biorące udział w rejestracji uzupełniającej.

Nowe godziny pracy sekretariatu studiów wieczorowych i zaocznych

8 wrz, 2010; Ogłoszenia

mgr Małgorzata Arcichowska-Maj:
wtorek – środa: 10.00 – 17.00
czwartek: 10:00 – 16:00
poniedziałek i piątek – nieczynne

Nowe godziny pracy Specjalisty ds. USOS

8 wrz, 2010; Ogłoszenia

mgr Anna Pławczyk:
wtorek, środa: 9:00 – 15:00
czwartek: 9.00 – 12.00
poniedziałek, piątek: nieczynne