Okazja ciekawych praktyk

29 sie, 2010; Ogłoszenia

Pani mgr Ewelina Mianowska-Cazottes, doktorantka Uniwersytetu Paryża 8, prowadzi porównawcze badania dotyczące form opieki nad dziećmi zagrożonymi marginalizacją w Polsce i we Francji.
Instytut, w którym pracuje pani Mianowska, współpracuje z naszym Instytutem.
Badania polegają na prowadzeniu wywiadów z uczniami szkół podstawowych klas V i VI oraz gimnazjalistami. Ciąg dalszy…