Nagroda dla młodego badacza

30 lis, 2009; Aktualności

Barbara Lisowska, absolwentka Instytutu Socjologii UW, otrzymała III nagrodę w III edycji Konkursu Młodych Badaczy, ogłaszanym przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku.
Nagrodzono jej pracę magisterską “Rola serwisów dziennikarstwa obywatelskiego w umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego i generowaniu kapitału społecznego – na przykładzie serwisu Wiadomości24.pl”, napisaną pod kierunkiem prof. Antoniego Sułka.