Nagroda dla młodego badacza

30 lis, 2009; Aktualności

Barbara Lisowska, absolwentka Instytutu Socjologii UW, otrzymała III nagrodę w III edycji Konkursu Młodych Badaczy, ogłaszanym przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku.
Nagrodzono jej pracę magisterską “Rola serwisów dziennikarstwa obywatelskiego w umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego i generowaniu kapitału społecznego – na przykładzie serwisu Wiadomości24.pl”, napisaną pod kierunkiem prof. Antoniego Sułka.

Wykaz studentów i wybranych opiekunów

23 lis, 2009; Ogłoszenia

Wykaz studentów i wybranych opiekunów:
Ciąg dalszy…

Sukces Agnieszki Maciejkianiec w konkursie “InterSTUDENT”

10 lis, 2009; Aktualności

Studentka Instytutu Socjologii UW Agnieszka Maciejkianiec z Litwy zwyciężyła w konkursie “InterSTUDENT” na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce w kategorii studiów magisterskich organizowanym przez Fundację Edukacyjną “Perspektywy” i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kapituła konkursu brała pod uwagę przede wszystkim aktywność w środowisku studenckim, dobre wyniki w nauce i działania na rzecz wielokulturowości.

Agnieszka Maciejkianiec jest prezesem ogólnopolskiej Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków.