Informacje dla I roku

28 wrz, 2009; Ogłoszenia

Informacje dla I roku

Opłaty – studia dzienne

23 wrz, 2009; Ogłoszenia

Wszelkie zobowiązania finansowe np. opłaty za warunki, wznowienia, różnice programowe prosimy wnosić poprzez USOSweb na swoich kontach w zakładce płatności.
Każdy z Państwa znajdzie tam swoje indywidualne konto na które trzeba dokonać wpłaty.

Przypomnienie – IV i V rok

18 wrz, 2009; Ogłoszenia

IV rok – do zaliczenia indeksu niezbędne jest złożenie formularza z tematem pracy magisterskiej podpisanego przez promotora oraz wpis w indeksie potwierdzający złożenie jednego rozdziału pracy magisterskiej,
V rok – obowiązkowy wpis potwierdzający złożenie dwóch rozdziałów pracy magisterskiej.
W przypadku braku powyższych wpisów indeks nie zostanie rozliczony.

Ogłoszenie dr Bucholc

18 wrz, 2009; Ogłoszenia

Szanowni państwo!
Uprzejmie przypominam o pożytkach odbierania z sekretariatu kopii rozpatrzonych podań.
Zapewniam, że nie wszystkie podania są rozpatrywane pozytywnie. Odebranie kopii podania może więc uchronić przed przykrymi niespodziankami.

Z poważaniem,
dr Marta Bucholc

Interdyscyplinarna ścieżka „Społeczności miejskie” 2009/2010

17 wrz, 2009; Ogłoszenia

W roku akademickim 2009/2010 Wydział Filozofii i Socjologii wraz z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych uruchamia interdyscyplinarną ścieżkę dydaktyczną pt. “Społeczności miejskie”. Składają się na nią wykłady, ćwiczenia, konwersatoria oraz seminaria (w tym seminarium badawcze), które pozwolą studentom poznać i zrozumieć przemiany współczesnych miast, mechanizmy ich funkcjonowania, ich zróżnicowanie społeczno-kulturowe oraz powiązania z szerszymi układami społecznymi. Studenci IS mogą zapisywać się na zajęcia prowadzone przez pracowników WGiSR i odwrotnie, na początku października systemem karteczkowym (rejestracja dodatkowa).
Plan zajęć: Ciąg dalszy…

Ogłoszenie o uruchomieniu zajęć

14 wrz, 2009; Ogłoszenia

Ogłoszenie o uruchomieniu zajęć na podstawie par. 2 ust. 10 Uchwały Rejestracyjnej.
Ciąg dalszy…

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie

9 wrz, 2009; Ogłoszenia

Lista osób przyjętych na studia doktoranckie w IS UW.
Ciąg dalszy…