Tytuł doktora honoris causa dla prof. Jerzego Szackiego

22 cze, 2009; Aktualności

szackiSenat Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej nadał Panu Profesorowi Jerzemu Szackiemu tytuł doktora honoris causa.

Senat Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie  postanawia nadać Panu Profesorowi Jerzemu Szackiemu w uznaniu dla wielkości Jego myśli naukowej, zawsze otwartej na odmienne poglądy i style myślenia o świecie, wyróżniającej się mądrością czerpaną z historii i z trudnych doświadczeń teraźniejszości oraz w uznaniu dla godnej postawy życiowej i dzieła wspierania idei społeczeństwa obywatelskiego tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.
Przewodniczący Senatu UMCS
Rektor
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski