Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie

11 maj, 2009; Ogłoszenia

W wyniku porozumienia między Wydziałami Filozofii i Socjologii, Historii i Polonistyki na mocy decyzji pani Rektor z dnia 1 kwietnia 2009 powołane zostały Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (studia niestacjonarne). Administracja i sekretariat studium będą mieściły się w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.
Więcej informacji pod adresem http://www.wh.uw.edu.pl/szablon.php?id=239