Życzenia dla Prof. Baumana

Życzenia z okazji 90. urodzin dla Prof. Zygmunta Baumana od Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii.
Prof. Bauman odpowiedział na życzenia:
Szanowny Panie Dziekanie,
Z całego serca dziękuję za słowa uznania przez Pana Dziekana wyrażone z okazji rocznicy moich urodzin. Żadne z przesłań urodzinowych nie mogło równać się radością przez nie mi sprawioną ze słowami jakie z mej niezapomnianej i niezapominalnej Alma Mater nadeszły.
Z najserdeczniejszymi podziękowaniami I życzeniami dla Wydziału
Filozofii i Socjologii i Pana Dziekana osobiście –
Zygmunt Bauman, tegoż Wydziału wychowanek.

Kryzys i potęga państwa – doświadczenia Polski

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję

„Kryzys i potęga państwa – doświadczenia Polski”

która odbędzie się 26 – 27 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń referatów na poniższym formularzu w terminie do 15 stycznia 2016 roku na adres e-mail sekretarza konferencji Wojciecha Rafałowskiego (rafalowskiw@is.uw.edu.pl). Do 30 stycznia Komitet Programowo – Organizacyjny dokona selekcji zgłoszeń i poinformuje o decyzjach zainteresowanych.
zakres tematyczny konferencji
formularz zgłoszeniowy

Podsumowanie XIX Festiwalu Nauki w Instytucie Socjologii

FN_XIXFN_XIX

W ramach XIX Festiwal Nauki w Instytucie Socjologii przeprowadzono 17 spotkań, które poprowadziło 15 osób, w tym 7 pracowników IS UW i 8 doktorantów. Łącznie na spotkania festiwalowe przybyło 297 osób.
program festiwalu