Zapraszamy na studia na Karowej!

socjologia, II stopień stacjonarne

zasady rekrutacji

Studia magisterskie umożliwiają rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań socjologicznych, dając zarówno gruntowną znajomość teorii socjologicznych, jak i zaawansowane umiejętności warsztatowe. Celem studiów magisterskich jest też precyzowanie zainteresowań w ramach wybranej subdyscypliny socjologicznej. Program studiów składa się z dwóch obowiązkowych modułów - teoretycznego i badawczego oraz bogatej oferty zajęć fakultatywnych, które ogniskują się wokół takich problemów jak “Rynek pracy, zasoby ludzkie, sprawy publiczne”, “Wspólnoty, zróżnicowanie, migracje” czy “Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”.

plan studiów

socjologia, II stopień niestacjonarne

zasady rekrutacji

Studia magisterskie umożliwiają rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań socjologicznych, dając zarówno gruntowną znajomość teorii socjologicznych, jak i zaawansowane umiejętności warsztatowe. Celem studiów magisterskich jest też precyzowanie zainteresowań w ramach wybranej subdyscypliny socjologicznej. Program studiów składa się z dwóch obowiązkowych modułów - teoretycznego i badawczego oraz zajęć fakultatywnych, które ogniskują się wokół takich problemów jak "Badania społeczne i rynkowe w praktyce", "Etniczność, konflikt, globalizacja – problemy zróżnicowania kulturowego współczesnego świata", "Polityki publiczne/ Public policy", "Socjologia płci. Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn" oraz "Stosunki pracy i zasoby ludzkie".

specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja nauczycielska na studiach II stopnia pozwala uzyskać kwalifikacje nauczycielskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotu WOS (Wiedza o społeczeństwie) w szkołach ponadpodstawowych. Specjalizacja jest realizowana w ramach studiów stacjonarnych. Trwa dwa lata i ma charakter fakultatywny. Dokumentem poświadczającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich wraz z przygotowaniem pedagogicznym jest suplement dołączony do dyplomu IS.

program specjalizacji
ZSS ZSS

Equal before the state?

plakat_druk_OST_m

Zapraszamy na konferencję

Equal before the state?
Critical social research of public policies and public action

współorganizowaną przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Konferencja odbędzie się w piątek 20 września 2019 przy ul. Dobrej 55 w sali 3.014 (III p.)
program

CFP: Herezja

stan_rzeczy_logoRedakcja „Stanu Rzeczy” zaprasza do przygotowania artykułów na temat pojęcia herezji w filozofii, naukach społecznych i humanistycznych.
Termin składania abstraktów planowanych tekstów: 15 października 2019.
Termin złożenia tekstów: 15 lutego 2020. Szczegóły TUTAJ.

Instytut Socjologii na 1. miejscu
w rankingu Perspektyw

perspektywyInstytut Socjologii UW ponownie zwyciężył w rankingu Perspektyw na najlepszą socjologię w Polsce.
Wyniki rankingu można zobaczyć na stronie Perspektyw.