aKomitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dokonał oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w 2017 roku i przyznał Wydziałowi Filozofii i Socjologii UW najwyższą ocenę A+.
ZSS ZSS

Wykład François Hartoga o historii jako miejscu pamięci

zebranie naukowe Francois Hartog_m

W środę 20 marca w Instytucie Socjologii (o godzinie 14.00 w sali 104) odbędzie się wykład prof. François Hartoga z École des Hautes Études en Sciences Sociales, organizowany przez prof. Elżbietę Hałas w ramach zebrania naukowego Zakładu Socjologii Kultury.
Tytuł wykładu brzmi „Clio: Has History in the West Become a Lieu de Mémoire?”. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

The International Seminar of Relational Sociology: Program

Relational Reason_Program 2019The international seminar Relational Reason, Morals and Sociality will take place on 4–5 April 2019 in the University of Warsaw Library. This event belongs to the seminar series The Relational Turn in Sociology. Implications for the Study of Society, Culture and Persons, initiated in 2016.

Please click the image for the detailed program of the seminar. For more general information and the list of participants and abstracts, please click here

The International Seminar of Relational Sociology

The international seminar Relational Reason, Morals and Sociality will take place on 4–5 April 2019 in the University of Warsaw Library. This event belongs to the seminar series The Relational Turn in Sociology. Implications for the Study of Society, Culture and Persons, initiated in 2016.
The seminar will include four thematic sessions:

  1. Relational Goods: Their Generation and Social Impacts
  2. Good Life in the Relational Perspective
  3. Sociality, Reciprocity and Morality
  4. Relational Reason and After-Modern Society

This seminar gathers researchers interested in the innovative potential of the new relational perspective and in reflection on the relational foundations of society and culture. Relational sociology draws attention to the non-instrumental and non-utilitarian dimensions of sociality.

For the detailed program of the seminar, please click here.

Seminar participants
1. Sergio Belardinelli
University of Bolonia
The Social and Moral Dimension of the Relational Paradigm
2. Elisabetta Carrà
Catholic University of Milan
Reflexivity: A Crucial Resource for the Challenge of Family’s Wellbeing
3. Pierpaolo Donati
University of Bolonia
The Good Society Is One that Creates Relational Goods
4. Michał Federowicz
The Polish Academy of Sciences
Relational Goods in the Field of Education
5. Elżbieta Hałas
University of Warsaw
Relational Care: Rethinking Altruism
6. Anna Horolets
University of Warsaw
Is Sociability Conducive to Good Life? Migrants’ Leisure Pursuits in the Relational Perspective
7. Michał Łuczewski
University of Warsaw
Nation as a Relational Good
8. Bogdan W. Mach
The Polish Academy of Sciences
Particularity and Communality in Social Relations and Structures
9. Aleksander Manterys
The Polish Academy of Sciences
Social Bonds and the Relational Nature of Embeddedness
10. Tadeusz Szawiel
University of Warsaw
Lebenswelt or Relations: Museal Artifact and the Sources of Its Revealing Power
11. Andrzej Szpociński
The Polish Academy of Sciences
Who Is the Subject of Social Memory: What Does the New Relational Sociology Bring to the Study of Social Memory?
12. Tomasz Zarycki
University of Warsaw
Relational View on Totemism: The Case of the Polish Lord vs. Boor Opposition and the Symbolic Role of the Aristocracy

Międzynarodowe seminarium socjologii relacyjnej

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się międzynarodowe seminarium Relational Reason, Morals and Sociality. Jest to kolejne seminarium w cyklu zainicjowanym w 2016 r. The Relational Turn in Sociology. Implications for the Study of Society, Culture and Persons.
Przewidziane są cztery sesje tematyczne:

  1. Relational Goods: Their Generation and Social Impacts
  2. Good Life in the Relational Perspective
  3. Sociality, Reciprocity and Morality
  4. Relational Reason and After-Modern Society

Seminarium gromadzi badaczy zainteresowanych innowacyjnym potencjałem nowej perspektywy relacyjnej oraz refleksją nad relacyjnymi podstawami społeczeństwa i kultury. Relacyjna socjologia kieruje uwagę na nieinstrumentalne i nieutylitarne wymiary uspołecznienia.
Z listą uczestników seminarium i jego szczegółowym programem można zapoznać się powyżej, w informacjach anglojęzycznych.

Zespół z Instytutu Socjologii w składzie dr Katarzyna Abramczuk, dr Anna Baczko-Dombi i dr Agata Komendant-Brodowska otrzymał dofinansowanie projektu Action for Computational Social Sciences (ACTISS) z programu Unii Europejskiej Erasmus+ – Partnerstwa Strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego.
Wniosek zajął pierwsze miejsce w rankingu wniosków złożonych w Polsce w ramach tego konkursu i będzie realizowany we współpracy z zespołami z Uniwersytetu w Groningen i the Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society. Jego celem jest stworzenie ogólnodostępnego kursu online (MOOC) poświęconego podstawowym koncepcjom i narzędziom z zakresu modelowania dynamiki zjawisk społecznych opracowanego specjalnie z myślą o studentach nauk społecznych.

Umiejętność modelowania dynamiki zjawisk społecznych, począwszy od poziomu procesów poznawczych a na mechanice wielkich systemów skończywszy, jest przydatna w wielu sektorach współczesnej gospodarki. Uniwersalność formalnego podejścia ułatwia interdyscyplinarną współpracę przy projektach poświęconych np. takim problemom jak zmiana klimatu, zużycie i dystrybucja energii, zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi, rozprzestrzenianie się informacji czy migracje. Jednocześnie podejście formalne jest często postrzegane przez studentów nauk społecznych jako trudno dla nich dostępne. Większość istniejących materiałów wprowadzających zagadnienia modelowania bazuje na stosunkowo zaawansowanych formalizmach i abstrakcyjnych przykładach. Celem projektu ACTISS jest udostępnienie szerokiej publiczności materiałów nie wymagających znajomości matematyki wykraczającej poza zakres programu szkoły średniej i bazujących na przykładach o ściśle społecznym charakterze. Wszystkie przygotowane materiały będą dostępne także w języku polskim.