ZSS ZSS
baner_karowa200

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie

Ostateczna lista rankingowa w rekrutacji na studia doktoranckie 2017.
Liczba miejsc na studiach: 12.
Liczba stypendiów: 6.

Festiwal Nauki w Instytucie Socjologii

tabela-XXI Festiwal Nauki [druk]Już po raz XXI Instytut Socjologii weźmie udział w Festiwalu Nauki.
Zapraszamy!

Zaproszenie na seminarium

genealogie_logo4Serdecznie zapraszamy na seminarium w ramach cyklu Genealogie Pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej współorganizowanego przez Pracownię Pamięci Instytutu Socjologii UW i Europejską Sieć Pamięć i Solidarność

Japanese Perspectives on Memory in Central and Eastern Europe

Wystąpią
Kenshi Fukumoto, Kwansei Gakuin University “Reading the Texts of Tadeusz Isakowicz-Zaleski”,
Hisashi Shigematsu, University of Tokyo “Evaluations Unsettled: Historical Views of the Genocide Centre and the International Commission in Lithuania”
Komentatorzy
dr Zuzanna Bogumił, Instytut Filozofii i Socjologii APS
prof. dr hab. Tomasz Stryjek, Collegium Civitas
dr Joanna Wawrzyniak, Instytut Socjologii UW
Prowadzenie
dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper
Seminarium w języku angielskim
19 września 2017, 15:00, PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, s. 200
plakat

DELabConf2017

Zapraszamy do udziału w 3. międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez DELab UW – „Ongoing Digitalistation of Economies and Societies”. Konferencja została objęta patronem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, a Instytut Socjologii UW jest jej współorganizatorem.
Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z cyfryzacją gospodarki i społeczeństwa, m.in.:
· Zmiany na rynku pracy wywołane przez automatyzację,
· Geo-blokowanie, prywatność w Internecie i inne wyzwania regulacyjne,
· Transfer wiedzy w środowisku cyfrowym,
· Sharing Economy,
· Platformy cyfrowe jako instytucje gospodarcze,
· Blockchain i kryptowaluty.
Najnowsze wyniki badań przedstawią naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Bruegela, Humboldt Institute for Internet and Society, Uniwersytetu SWPS, Akademii Leona Koźmińskiego, Vienna University of Technology, Uniwersytetu w Groningen, Instytutu Podstaw Informatyki PAN i wielu innych.
Konferencja odbędzie się 29 września 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Dobra 56/66
Strona konferencji: https://www.digital-conference-2017.com
Wstęp jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji: https://delabuw-conference.evenea.pl
Pełny program konferencji dostępny pod adresem: https://www.digital-conference-2017.com/programme

Nagroda Prezesa Rady Ministrów
dla dr Radziwinowicz

Dr Agnieszka Radziwinowicz otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską pt. Living/Leaving the Deportation Regime: Power and Violence in Deportation from the United States, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Nowickiej-Rusek obronioną w 2016 r.