ZSS ZSS

w-dialogu-RGBUniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii we współpracy z Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na seminarium pt.
„Otwarte licencje i prawa autorskie w projektach interdyscyplinarnych”,

które odbędzie się 8 grudnia 2017 r., godz. 10:00-15:00 w auli budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCh UW), ul. Żwirki i Wigury 101.
Podczas seminarium poruszone zostaną kwestie praktyczne związane z:
– udostępnieniem rezultatów projektów badawczo-rozwojowych na otwartych licencjach,
– regulacją praw autorskich w projektach interdyscyplinarnych, w których zdecydowano o przyjęciu otwartych licencji.
Swoją wiedzą w zakresie wolnych licencji oraz praw autorskich podzieli się z uczestnikami seminarium dr Krzysztof Siewicz – doktor nauk prawnych i radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji.
czytaj dalej

KULm

20 listopada br. na KUL odbyła się, zorganizowana przez Ambasadę Izraela uroczystość wręczenia Medali Sprawiedliwych wśród Narodów Świata rodzinom, które w czasie ostatniej wojny ratowały Żydów na terenie woj. lubelskiego. Wśród dziesięciu uhonorowanych sześć to rodziny z okolic wsi Barłogi, które odnalazł i opisał prof. Antoni Sułek w swoich „tubylczych” badaniach nad stosunkami między chłopami a Żydami w okresie Zagłady oraz pamięcią Holokaustu (zob. Badacz i świadek drugiej generacji, „Więź” 2017 nr 4). Badanie to ma charakter eksperymentu społecznego – chodzi o wykazanie, że w wiele lat po wojnie możliwe jest zarówno retrospektywne badanie Zagłady, jak i odbudowa pamięci o Żydach w społeczności lokalnej. Widzialnym efektem tego projektu jest odsłonięcie w Kurowie we wrześniu br. pomnika ofiar Zagłady („naszych sąsiadów”) oraz Ratujących Żydów.
link do TVP Lublin
link do Polska Times