banner
ZSS ZSS
banner_jezyk_i_spoleczenstwo

List otwarty do Pani Profesor Leny Kolarskiej – Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagroda dla mgr Moniki Strupiechowskiej

W konkursie organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje na najlepszą pracę magisterską nt. problemu krzywdzenia dzieci, laureatką drugiej nagrody została magistrantka IS UW, pani Monika Strupiechowska za pracę magisterską

„Zjawisko paniki moralnej w Polsce.
Przypadki zagrożenia bezpieczeństwa dzieci”

Promotor: dr hab. Urszula Kurczewska
Gratulujemy!
więcej…

“Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej”

Strangers_by_Choice_coverW wydawnictwie Peter Lang ukazało się tłumaczenie książki Andrzeja Waśkiewicza Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej sfinansowane w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW.

“A Global Community of Self-Defense”

global_communityDr hab. Marta Bucholc opublikowała w Niemczech książkę “A Global Community of Self-Defense”.

In this book, the author is tackling one of the most salient problems in our current debate about globality: How a global community is possible.