banner
ZSS ZSS

Spotkanie Absolwentów

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów IS UW “Karowa” serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów na spotkanie, które odbędzie się w dniu 21 marca o godz. 18:00 w budynku Instytutu w Sali im. Stefana Nowaka.
Wszystkich zainteresowanych przybyciem prosilibyśmy o potwierdzenie obecności e-mailem na adres: karowa.stowarzyszenie@gmail.com do 17 marca.

“Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej”

Strangers_by_Choice_coverW wydawnictwie Peter Lang ukazało się tłumaczenie książki Andrzeja Waśkiewicza Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej sfinansowane w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW.

“A Global Community of Self-Defense”

global_communityDr hab. Marta Bucholc opublikowała w Niemczech książkę “A Global Community of Self-Defense”.

In this book, the author is tackling one of the most salient problems in our current debate about globality: How a global community is possible.

Badania fokusowe i wykład prof. Wendy Griswold
(Focus Groups and Lecture of Prof. Wendy Griswold)

griswoldW dniach 2–3 marca Instytut Socjologii UW odwiedzi prof. Wendy Griswold, wybitna amerykańska uczona zajmująca się socjologią kultury i socjologią literatury. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w jej wykładzie pt. “The Future of Reading in the Digital Age”.
Studentów i doktorantów zachęcamy również do uczestnictwa w badaniach fokusowych prowadzonych przez prof. Griswold. Ich przedmiotem będą praktyki czytelnicze i sposoby korzystania z mediów cyfrowych.
Szczegółowe informacje:
1. Badania fokusowe
2. Wykład

On March 2–3, the Institute of Sociology will host the visit of Prof. Wendy Griswold, a distinguished American scholar who specializes in sociology of culture and sociology of literature. We invite everyone to her lecture, The Future of Reading in the Digital Age.
Undergraduate, graduate, and doctoral students are also invited to participate in focus groups led by Prof. Griswold. The topic of conversation in the groups will be reading and new media practices.
Detailed information:
1. Focus groups
2. Lecture