banner
ZSS ZSS

Life-World, Intersubjectivity and Culture: symposium report

In September 2014 an international symposium held in the memory of Richard Grathoff was organised at the Institute of Sociology. An extended report from the symposium, written by Stanisław Krawczyk, has been published in “Polish Sociological Review” 4/2014.
Read the report
About the symposium

Prace mgr Zofii Włodarczyk i mgr Eweliny Koziary ponownie nagrodzone

W XVI edy­cji konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej komisja konkursowa postanowiła przyznać:

IMG_9305(1)m

I Nagrodę
mgr Zofii Wło­dar­czyk za pracę
„Między rodz­iną a lokalną społecznoś­cią. Spraw­stwo w biografi­ach kobiet wiejskich”
Wyróżnie­nie
mgr Ewelinie Koziarze za pracę
„Wymi­ary pracy biograficznej osób z niepełnosprawnoś­cią ruchową nabytą i wrodzoną”
promotorką prac jest dr Sylwia Urbańska
więcej informacji o konkursie na: https://www.ipiss.com.pl/

Tutorial w Instytucie Socjologii UW

Szanowni Państwo!
W roku akademickim 2014/2015 w Instytucie Socjologii uruchamiamy tutorial, którego głównym celem jest pomoc studentom studiów licencjackich oraz magisterskich w doprecyzowaniu oraz rozwijaniu zainteresowań naukowych. Jesteśmy również otwarci na pytania dotyczące programu studiów czy pomoc w układaniu planu zajęć tak, aby wpisywał się on w potrzeby i zainteresowania studenta.
Tutorami są doktoranci z Instytutu Socjologii – szczegóły tutaj.
Zapraszamy!
Doktoranci i Dyrekcja IS UW

Nagroda dla mgr Moniki Białokowskiej

W konkursie organizowanym przez Klub Jagielloński we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę dyplomową poświęconą poszerzonej Grupie Wyszehradzkiej, laureatką pierwszej nagrody została magistrantka IS UW, pani Monika Białokowska za pracę magisterską

Prascy wysoko wykwalifikowani specjaliści „ekspaci”– łatwa imigracja i życie w „bańce”.
Analiza procesu migracyjnego oraz integracji”

Promotor: dr Grażyna Kacprowicz
Gratulujemy!
więcej…