ZSS ZSS
baner_karowa200

Konferencja – sympozjum naukowe:
Zagrożenia demokracji – Polska, Europa, świat

Pracownia Teorii Zmiany Społecznej i Centrum Badania Solidarności i Ruchów Społecznych zapraszają na konferencję – sympozjum naukowe z udziałem gości zagranicznych

Zagrożenia demokracji – Polska, Europa, świat

Zaproszeni goście oraz pracownicy Instytutu Socjologii UW podejmą próbę odpowiedzi na kilka zagadnień, które dotyczą zagrożenia demokracji i stanu społeczeństwa w Polsce, ale też w Europie i poza nią. Chodzi o dyskusję merytoryczną i naukową, chociaż dotyczy palących problemów społecznych i politycznych. Zależy nam na odpowiedzi na kilka ważnych pytań:

  1. Dlaczego możliwy jest proces podważenia instytucji demokratycznego państwa w Polsce? Czy sprzyja temu sytuacja w innych krajach Unii Europejskiej?
  2. Jakie są możliwości obrony demokracji w Polsce? Co może uruchomić proces oporu społecznego i cofnięciu poparcia dla rządzącej w Polsce partii? Jakie znaczenie może tu mieć Unia Europejska, USA czy też inne społeczeństwa?
  3. Czy proces podważenia demokracji w Polsce ma odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej? Dlaczego porządek europejski i wartości liberalnej demokracji są w tej chwili zagrożone zarówno w Europie, jak i w USA? Czy istnieje wspólny mianownik procesu zagrożenia demokracji w Polsce, jak i w Europie i w Ameryce?
  4. Jaką rolę w fali zagrożenia demokracji w Polsce i w Europie odgrywa powrót ideologii narodowych, ksenofobicznych, rasowych, wyznaniowych? Co decyduje o renesansie dawnych ideologii? Czy możliwy jest wspólny program obrony liberalnej demokracji?

Termin konferencji – 17 maja 2017r.
Miejsce – BUW ul. Dobra 56/66, sala nr 256

plan konferencji

Jacek Raciborski
Państwo w praktyce. Style działania.

Raciborski Jacek - panstwo w praktyceO książce
Ambicją autorów opracowania jest analiza i ocena stylów działania państwa polskiego. To ważne zadanie, pozwalające spojrzeć na szereg istotnych w debacie publicznej problemów z perspektywy rzetelnie przeprowadzonych badań empirycznych.
W pracy zamieszczono wiele starannie dobranych i umiejętnie przeprowadzonych studiów, które diagnozują kluczowe obszary aktywności państwa polskiego, np. system opieki zdrowotnej, edukacji i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej.
czytaj dalej

Nowy numer SSP

ssp5Ukazał się nowy numer wydawanego przez Instytut Socjologii czasopisma
“Studia Socjologiczno-Polityczne.
Seria Nowa”
poświęcony interpretacjom teorii klasy Pierre’a Bourdieu. Zapraszamy do lektury.

Pamięć o wielkiej zmianie.
Solidarność Rolników Indywidualnych a polska transformacja

Pamiec_o_wielkiej_zmianieWydawnictwo Scholar opublikowało książkę pod redakcją prof. Ireneusza Krzemińskiego

Pamięć o wielkiej zmianie.
Solidarność Rolników Indywidualnych a polska transformacja

Więcej o książce na stronie Wydawnictwa.

„Dialog” w IS

Marcin Zaród, doktorant naszego Instytutu, otrzymał dofinansowanie swojego projektu „Konstrukcje społeczne. Łaziki marsjańskie w perspektywie socjologii nauki i techniki” w ramach uruchomionego w zeszłym roku programu MNiSW „Dialog”.
Szczegóły nt. projektu na stronie http://www.uw.edu.pl/milion-z-dialogu/
Serdecznie gratulujemy!