ZSS ZSS
baner_karowa200

Nagroda dla absolwenta IS

Pan Jonathan Michał Scovil został laureatem nagrody II stopnia im. Floriana Znanieckiego za pracę magisterską pod tytułem “W krainie Ulro. Wyobraźnia religijna polskich katolików a światopogląd naukowy” napisaną pod kierunkiem dr. Tadeusza Szawiela.
Gratulujemy.

Konferencja “Strategia Europa 2020″

Serdecznie zapraszam na konferencję:

„Strategia Europa 2020 – jak zbudować innowacyjną i konkurencyjną Unię Europejską?”

organizowaną w ramach projektu:
Jean Monnet Chair „Europe 2020: Challenges and Opportunities”
przez Instytutu Socjologii UW i Stowarzyszenie PECSA
Termin: 22.06.2017
Miejsce: Biblioteka UW sala 256, ul. Dobra 56/66, Warszawa

Kierownik projektu JMCh: dr hab. Urszula Kurczewska
Program konferencji

Nagrodzone projekty pracowników IS

Projekt dr Anny Przybylskiej „W Dialogu – od wiedzy do decyzji” został nagrodzony w I Konkursie na Grant w ramach realizowanego przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Dzięki dofinansowaniu zostanie przygotowane do wdrożenia oprogramowanie informatyczne opracowane przez konsorcjum w Dialogu, które wspiera planowanie i realizację konsultacji społecznych.
Gratulujemy!
Projekt dr Karoliny Sztandar-SztanderskiejTechnologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna analiza profilowania bezrobotnych w Polsce” uzyskał dofinansowanie w 13 edycji konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki.
Gratulujemy!
Dzięki dofinansowaniu w konkursie SONATA Narodowego Centrum Nauki dr Sylwia Urbańska będzie realizowała projekt „(Nie)tradycyjni tradycyjni? Przemiany rodzin wiejskich z perspektywy kobiet w latach 1989-2019”.
I jeszcze raz – gratulujemy!

Konferencja DELab

DELabUWconferencePICTURE_m

DELab UW organizuje we wrześniu międzynarodową konferencję pt.

„Ongoing digitalisation of economies and societies”

Do udziału zapraszamy naukowców m.in. z obszaru ekonomii, zarządzania i socjologii. Instytut Socjologii jest współorganizatorem wydarzenia, a w Komitecie naukowym zasiada m.in. dr hab. Renata Włoch i dr Justyna Pokojska.
Więcej szczegółów na stronie: www.digital-conference-2017.com

Jacek Raciborski
Państwo w praktyce. Style działania.

Raciborski Jacek - panstwo w praktyceO książce
Ambicją autorów opracowania jest analiza i ocena stylów działania państwa polskiego. To ważne zadanie, pozwalające spojrzeć na szereg istotnych w debacie publicznej problemów z perspektywy rzetelnie przeprowadzonych badań empirycznych.
W pracy zamieszczono wiele starannie dobranych i umiejętnie przeprowadzonych studiów, które diagnozują kluczowe obszary aktywności państwa polskiego, np. system opieki zdrowotnej, edukacji i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej.
czytaj dalej